::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บ รพ.สต.โคกคอน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของพวกเราชาว รพ.สต.โคกคอน ::: Welcome to web, We are very glad and nice to meet you. Tankyou very much :::
คลิกเพื่ออ่านข่าว
------------------------------------------------------------------------
วันที่ 27 เมย.2561 เวลา 09.30 น. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย ได้เป็นประธานการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) สำหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมอมันตา จ.หนองคายอ่านต่อ
คลิกเพื่ออ่านข่าว
------------------------------------------------------------------------
__หนองคาย-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย สร้างชื่อให้หนองคาย หลังส่งผลงาน “การใช้ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2” เข้าประกวด ทำให้ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่นกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ...อ่านต่อ
คลิกเพื่ออ่านข่าว
------------------------------------------------------------------------
__หนองคาย-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย สร้างชื่อให้หนองคาย หลังส่งผลงาน “การใช้ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2” เข้าประกวด ทำให้ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่นกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ...อ่านต่อ
คลิกเพื่ออ่านข่าว
------------------------------------------------------------------------
__หนองคาย-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย สร้างชื่อให้หนองคาย หลังส่งผลงาน “การใช้ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2” เข้าประกวด ทำให้ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่นกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ...อ่านต่อ
คลิกเพื่ออ่านข่าว
------------------------------------------------------------------------
__หนองคาย-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย สร้างชื่อให้หนองคาย หลังส่งผลงาน “การใช้ก้านตาลนวดเท้าลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2” เข้าประกวด ทำให้ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่นกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ...อ่านต่อ